Multidisciplinaire training voor MantelzorgersMultidisciplinaire training voor Mantelzorgers

De training voor mantelzorgers omvat 6 bijeenkomsten van twee uur.

Hierin leren MantelZorgers de vaardigheden die mantelzorgtaken van hen vragen en weten ze hoe ze met behoud van eigen gezondheid hun mantelzorgtaken kunnen organiseren in een goede en gezonde relatie met hun zorgvrager.

De thema’s “lukt het”, “loopt het” en “leeft het” lopen als een rode draad door alle bijeenkomsten heen. Er is alle ruimte voor de eigen Mantelzorgrelatie en de daarbij komende mantelzorgtaken.

Lukt:

Bij het thema “lukt” wordt stilgestaan bij de vaardigheden die nodig zijn om de mantelzorgtaken te kunnen uitvoeren. We hebben het dan bijvoorbeeld heel praktisch over het helpen opstaan uit een stoel of het helpen met het aantrekken van steunkousen, maar ook over het bewust aanspreken op wat iemand nog wel zelf kan doen bij wassen en aankleden of het verzorgen van huishouden of ontbijt, eventueel met een extra uitleg van jou als mantelzorger. 

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2
 

Loopt:

Bij het thema “loopt” gaat het om het organiseren van de mantelzorg. Hierbij wordt stilgestaan bij welke mogelijkheden jij hebt èn welke er zijn om jou te ontlasten en in staat te stellen je mantelzorg ook op langere termijn vol te houden, en op zoek gaan naar wat het beste bij jou en je relatie met de zorgvrager past. Een voorbeeld kan zijn samen de boodschappen doen en/of bepaalde zorg door professionals laten overnemen

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2

Leeft:

Bij het thema “leeft” wordt stilgestaan bij de balans tussen de mantelzorgtaken en eigen leven. Veel mantelzorgers doen veel, maar verliezen helaas zichzelf vaak uit het oog. Handreikingen worden gedaan hoe meer balans te krijgen tussen dat wat de mantelzorger aan kan en wat hij/zij moet doen als mantelzorger.

 

 
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2
 

Positieve Gezondheid:

De thema’s binnen de training zijn gelieerd aan de zes peilers van Positieve Gezondheid, ook wel domeinen genoemd. Ieder domein vertegenwoordigt een waarde rondom de eigen ervaren gezondheid. In de training koppelen we dit aan de hand van de thema’s lukken, lopen, leven aan vaardigheden en aan het organiseren van mantelzorg, en aan leven met je rol van mantelzorger.


Na het volgen van de training voor MantelZorgers


- hebben Mantelzorgers, door het contact met andere mantelzorgers, ervaringen kunnen delen en van elkaars ervaringen kunnen leren, hetgeen de (h)erkenning vergroot mantelzorger te zijn.


- neemt de Mantelzorger neemt de zorg voor de eigen (fysieke en psychische) gezondheid serieus en onderneemt (beweeg) activiteiten om de eigen belastbaarheid te behouden.


- heeft de Mantelzorger heeft praktische vaardigheden geleerd om (fysieke en psychische) draaglast te verminderen.


- weten de Mantelzorgers weten waar ze informatie, advies en ondersteuning kunnen krijgen / vragen, zowel praktisch als op het gebied van wet- en regelgeving, als op het gebied van technologische ontwikkelingen ter ondersteuning van de zorg.


- verliest de Mantelzorger zichzelf niet (meer) in het zorgen voor de zorgvrager en kan zichzelf beter begrenzen, waardoor de relatie met de zorgvrager meer in balans komt.

 

- ervaart de Mantelzorger ervaart meer kwaliteit van leven!

 

 

Organisatie en deelname multidisciplinaire training voor mantelzorgers: 


Afbeelding met persoon, muur, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving

De training kan als geheel ingekocht worden door organisaties en worden in Brunssum of op locatie verzorgd.

 

Aantal deelnemers per groep: 12, 

bij 8 deelnemers gaat de groep door.

Inschrijving vindt plaats via Steunpunt Mantelzorg.

Voor informatie en contact: info@mantelzorgenindepraktijk.com

Bij de training is inbegrepen:

  • Uurtarief docenten

  • Trainingsmateriaal met o.a. het “trainingspak(ket)”

  • Huur locatie

  • Administratieve kosten

  • Drukwerk/porto