Trainingen en Data

Multidisciplinaire training voor mantelzorgers

Binnen de training voor mantelzorgers lopen de volgende thema’s als een rode draad door alle bijeenkomsten heen. Deze thema’s zijn lukt, loopt, leeft.


Lees Meer

Train de trainer voor professionals

Binnen de train de trainer staan de onderwerpen en de aanpak van de bijeenkomsten centraal.


Lees Meer