Wat is Mantelzorg


Wat is MantelZorg

Mantelzorg is meer dan gebruikelijke zorg voor elkaar. Kenmerkend voor de mantelzorg is dat er al sprake is van een persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn naaste. De relatie is doorgaans aanleiding om met grote vanzelfsprekendheid of uit plichtsgevoel de gevraagde zorg te verlenen.

Door de veranderingen in de zorg en veranderende wet- en regelgeving hebben de rol van de mantelzorger groter en zwaarder gemaakt. De indicatie voor een plaats in een intramurale setting is zo hoog gesteld, dat mensen veel langer thuis blijven. Hierdoor wordt de thuissituatie complexer en de mantelzorger, vaak langdurig, meer belast.